Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!

Dit boek verscheen in 2009 voor het eerst. Dat was voor de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (MDR). Inhoudelijk sloot de eerste versie al aan bij de MDR. De herziene versie maakt meer gebruik van de taal en beelden uit de MDR. Het blijft een praktische uitwerking van een richtlijn om adequaat het gesprek te kunnen voeren met mensen die overwegen zich van het leven te beroven.
Verder is er in deze uitgave ook meer aandacht besteed aan naasten en nabestaanden.

Rode draad door dit boekje is dat het gesprek met een suïcidale cliënt een aantal belangrijke stappen kent: signaleren en onderzoeken van suïcidaliteit en voorkomen van een suicidepoging. Ieder moment in het gesprek ben je met alle stappen bezig, maar om tot een effectieve preventie te komen is het noodzakelijk dat je de stappen in volgorde doorloopt. Je kan niet aan temperen van de suïcidaliteit beginnen voordat je expliciet contact hebt over de suïcidaliteit. Je kunt niet aan preventie van suïcide beginnen als de ernst van het suïcidevoornemen onduidelijk is. Dat klinkt logisch, maar de neiging om achteraan te beginnen is groot, waardoor het gesprek te snel oplossingsgericht en mogelijk vluchtig wordt.

De gespreksvoering sluit direct aan bij de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Met dit boek geven we praktische handvatten voor de gespreksvoering die in deze richtlijn wordt aangewezen.

Onderliggende ideeën zijn ‘evidence based’. De vaardigheden zijn ‘practice based’ en komen voort uit jarenlange ervaring van de auteurs.

Dit boek is geschreven naar de Nederlandse situatie. We hopen dat ook Vlamingen er nuttig gebruik van kunnen maken.

 

 

google.png   twitter.png   facebook.png   linkedin.png

© Design, CMS Fly Webservices | Admin.